Lokalizace osob

V dnešním uspěchaném světě si každý alespoň jednou za čas posteskne: "kéž bych věděl(a) co se děje!"

Pro tyto případy poskytuje CarPatron Personal řešení v širokém využití:

 • zajištění bezpečnosti a vyhledávání dětí
 • vyhledávání handicapovaných osob
 • kontrola a vyhledávání starých a nemocných osob
 • přivolání pomoci v nouzi jedním SOS tlačítkem
 • volání lokalizované osobě > dálkový odposlech = automatické spojení
 • možnost volání pouze na přednastavená čísla
 • zajištění bezpečnosti a kontrola osob v rizikových prostředcích (ostraha)
 • vyhledávání ztraceného turisty, cyklisty, lyžaře apod.
 • systém provádí podrobný záznam o pohybu - uživatel má možnost sledovat pohyb v internetovém portálu CarPatron
 • zařízení je nastaveno dle přání zákazníka > optimalizace dle typu využití
 • pro jeho užívání je zajištěn plný telefonický i technický servis

Služba CarPatron Personal

 • zajišťuje NONSTOP příjem SOS tísňových volání a zpráv z osobních lokátorů
 • na základě přijaté polohy okamžitě aktivuje záchranné složky nebo lékařskou pomoc
 • v případě potřeby řídí výjezdovou skupinu zajišťující dohledání

Služba monitorování CarPatron - zobrazování polohy v internetovém portále

 • systém provádí on-line v reálném čase přenos informací o aktuální poloze do internetového portálu CarPatron
 • z přijatých informací vytváří přehledové výkazy a statistiky o pohybu
 • v případě problémů (opuštění povoleného prostoru, přerušení komunikace apod.) okamžitě informuje obsluhu pomocí SMS
 • všechny pozice je možné pohodlně proklikem zobrazit v satelitní mapě