• výhody systému
 • popis služeb
 • zadat poptávku
 • Správa vozového parku - CarPatron

  Co to je Správa vozového parku – Služba CarPatron?

  Je to systém, který je určen jak pro soukromé osoby a živnostníky, tak pro malé i velké flotily vozidel. Tato aplikace zahrnuje internetovou aplikaci CarSpot s nonstop provozem, servisním zajištěním a zálohováním dat. Díky využití nejmodernějších technologií GPS a GSM poskytuje podrobné informace v reálném čase a s vysokou přesností. Nejedná se o pouhou tvorbu knihy jízd a „pozdní sběr dat z vozidel“, ale o živý řídící systém s mnoha nástroji pro obsluhu umožňující okamžité řešení neočekávaných situací.

  Co systém umí?

  • on-line monitoring po celé Evropě, správu a přehled údržby vozidel
  • automatické zpracování knihy jízd a zasílání informací
  • import dat z CCS, Shell
  • textové i grafické přehledy o provozu
  • měření spotřeby a stavu paliva v nádrži
  • správu a přehled údržby vozidel
  • variabilní nastavení zařízení dle provozních podmínek (podrobnost záznamů)
  • obousměrná komunikace vozidlo - portál
  • export dat do formátů PDF, XLS, XML, GPX....
  • přístup do aplikace přes mobil a PDA
  • profesionální instalace a servis
  • on-line data v reálném čase i ze zahraničí v rámci paušálního poplatku

  Další funkce služby…

  • kontrola provozu – automatické upozorňování na sledovaný úkon (např.: překročení hranice ČR apod.)
  • funkce pro výpočet pracovních příkazů a vyúčtování pracovních cest včetně zahraničí
  • funkce „servis“ kontroluje a hlídá čas k výměně provozních kapalin, přezutí pneumatik a údržbu volitelnou uživatelem
  • všechna data shromážděná z vozidel je možné exportovat do již nadefinovaných formátů (PDF, MS Office, Libre Office, atd.) i přímo do interního systému nebo účetního programu klienta
  • možné doplnění uživatelsky definovaných funkcí vyplývajících z provozního režimu vozidel klienta, strojů, apod.
  • instalace měřící tyče do nádrže pro kontrolu ztrát a odcizení PHM
  • zpracování dat z CAN busu a jejich vyhodnocení
  • rezervační systém - autopůjčovna