Zabezpečení a monitoring lodí a plavidel - Yacht & Boat Security

Společnost Europatron, s.r.o. zákazníkům zajišťuje:

 • NONSTOP dohled nad jejich lodí operačním střediskem
 • střežení proti neoprávněné manipulací s lodí
 • monitoring opuštění kotviště
 • monitoring nepovoleného startu lodi
 • střežení proti napadení bezpečnostních prvků lodi
 • profesionální provedení instalace
 • služby na klíč dle individuálních požadavků zákazníka

CarpatronS - služba zabezpečení:

 • zajišťuje NONSTOP dohled s okamžitou reakcí
 • organizace lokalizace a dohledání lodi

Carpatron - služba monitoringu:

 • online převedení informací v čase do internetového portálu
 • zpracování dat do přehledných výkazů a statistik o provozu
 • plánování údržby - nastavení limitů, po jejichž překročení systém varuje
 • celosezónní přehledy a statistiky
 • přehledné zobrazení všech pozic v satelitní mapě

Zákazníkům sestavíme individuální nabídku.